Doe het zelf leiders

Doe-het-zelf leiders

Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat. Maar hoe begin je er nu eigenlijk aan? Wat zijn de valkuilen, wat de verborgen troeven? En wat betekent zelforganisatie eigenlijk voor jou als leider? Op elk van de drie belangrijke niveaus bij zelforganisatie – als individu, als team en als organisatie – leert dit boek en leer je in de workshops hoe eraan te beginnen. De unieke, sterk uitgewerkte praktijkcases tonen daarbij hoe andere bedrijven het aanpakten, waar het goed loopt én waar het beter kan. Een unieke gids bij de uitdagende overgang naar zelforganisatie.

Met dit boek willen we professionals en geïnteresseerden helpen zelforganisatie of aspecten ervan aan te pakken, in te voeren of te verbeteren. Om de theorie, modellen en de praktijkcases beter te begrijpen, is het boek opgebouwd rond de volgende structuurelementen:

Er zijn drie systeemniveaus:

  1. Het niveau van de organisatie zelforganisatie (deel I).
  2. Het niveau van zelfsturende teams, flexibele of tijdelijke teams, waarbij het gaat om zelfsturende rollen (deel II).
  3. Het niveau van het individu: zelfleiderschap en leidinggeven aan zelforganisatie (deel III).
  • We hanteren een zienswijze, een manier van kijken naar organisaties door te werken met het organisatievenster. Zo kunnen we ons oriënteren op deelaspecten van de organisatie zonder het geheel uit het oog te verliezen.
  • We hanteren in dit boek een stappenplan – een dynamisch  gegeven dat de lezer wil bijstaan in de toepassing van zelforganisatie: het leermodel voor zelforganisatie. Per hoofdstuk lichten we één stap nader toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • Ten slotte bespreken we verschillende onderdelen uit de praktijkcases doorheen de hoofdstukken. Deze ondersteunen de theorie en de gehanteerde modellen. In deel IV beschrijven we de cases integraal.

Lees meer