Over BMC Consultancy

Onze aanpak

Wij werken in partnerschap met u en gaan samen met u op zoek naar opportuniteiten voor verbetering op vlak van de organisatie, het team of het individu. Wij geloven sterk in het potentieel van de mensen in uw organisatie en zoeken samen met u naar mogelijkheden om deze te benutten. Wij gebruiken daarbij een aanpak die zich heeft bewezen. Voor meer informatie kunt u onze folder  downloaden.

Eerste contact

Uw vraag wordt behandeld door middel van een meeting of een telefoongesprek, waarbij Hans de voorkeur heeft voor een ontmoeting en zo meer te weten te komen over de vraag, waardoor u ook beter inzicht krijgt om in te schatten of het klikt.

Contracting

Indien nodig worden er nog extra bijeenkomsten belegd, zo niet leggen we afspraken vast in een contract. Hierin wordt ook beschreven hoe wij het vraagstuk denken aan te pakken. Soms doen we verkennende interviews met relevante betrokkenen. Meestal gebeurt dat dan in nauw overleg met de belanghebbenden. Dit stelt ons in staat onze resources beter te focussen.

Geplande aanpak

Samen met u zal Hans een plan van aanpak opmaken waarin wordt opgenomen wie betrokken zullen worden van binnen en eventueel van buiten de organisatie. Tevens worden doelstellingen en methoden om die te meten bepaald. Ten slotte wordt een overeenkomst afgesloten tussen de twee partijen.

Onze werkprincipes

Samen met onze veranderpartners – de individuele leiders en organisaties waarmee we werken – ontwikkelen we maatwerkoplossingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Open klimaat

Wij geloven dat transparantie en openheid sleutelvoorwaarden zijn die helpen informatie te delen om nieuwe oplossingen en gedrag meer kans te geven.

Faciliteren

Wij geloven dat mensen tot meer in staat zijn dan ze vandaag tonen. We stimuleren en ondersteunen onze veranderpartners om zichzelf verder te ontwikkelen en te experimenteren met nieuw gedrag.

Op ooghoogte

Wij geloven dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen in de projecten die we samen doen. We zitten tenslotte in dezelfde boot. We maken daarbij duidelijk wat we willen bereiken op zowel individueel als organisatieniveau.

Waarde toevoegen

Wij geloven dat wat we doen een toegevoegde waarde dient te hebben voor mens en organisatie. We streven ernaar vooruitgang zoveel mogelijk vast te kunnen stellen.

Voorwaarden voor samenwerking

Centraal in onze aanpak staat dat BMC samen met de klant onderzoekt wat er echt dient te gebeuren om problemen aan te pakken en op te lossen. Daarom dienen wij het systeem waarin de klant opereert te begrijpen. Deze kennis wordt gebruikt om verder te praten met leden van de klant organisatie. Wij geven daarbij de voorkeur aan oplossingen die van binnenuit de organisatie komen – als die passen volgens onze ervaring en inzichten als management en organisatiedeskundigen. We bereiken dit door de voorwaarden te scheppen waarbij mensen zich comfortabel voelen om met nieuwe ideeën en gedrag te experimenteren. We dienen samen te voelen wat er onder de oppervlakte broeit: de psychodynamiek van systemen. Transparantie en openheid zijn essentieel. We werken altijd nauw samen met de klant en vormen gezamenlijke teams waarbij minstens 2 consultants van BMC en 3 of 4 leden van de klant organisatie samenwerken. Wij zitten samen in zelfde boot. Met onze veranderpartners zoeken we samen uit welke stappen er het best gezet worden.

Wie zijn we?

Bouwen aan groeiende betrokkenheid van belanghebbenden

BMC consulting en partners begeleiden leiders om te gaan met grote veranderingen. Sinds de oprichting in 1992 heeft BMC zijn unieke kennis en expertise bij vele bedrijven en organisaties ingebracht. Onze specialiteit betreft het definiëren, initiëren en begeleiden van verandering en het betrekken van diverse stakeholders. Indien nodig worden andere specialismen ingezet om het project uit te voeren. Wij analyseren complexe processen en organisaties grondig en adviseren manieren om ze van binnenuit te helpen veranderen.

Hans Begeer

Hans Begeer is management consultant en eigenaar van BMC consulting. Hans heeft een reputatie opgebouwd om veranderingsprojecten te faciliteren met nuchter verstand en een heldere kijk. Hij blinkt uit in mensen de sterktes te helpen ontdekken die elk individu levert aan de organisatie en zo een gezonde basis te creëren voor toekomstige verandering. Hans is organisatie psycholoog, dat heeft hem geholpen om bedrijfsinitiatieven te leiden en doelstellingen te realiseren of zelfs te overtreffen. Zijn project management skills heeft hij opgebouwd tijdens de 7 jaar dat hij bij PwC managing consultant was en de leiding had over Europese verander projecten. Met meer dan dertig jaar ervaring als organisatie adviseur heeft hij bewezen dat hij in staat is succesvolle teams te bouwen om resultaten mee te boeken.

Partners

De partners waarmee Hans samenwerkt zijn succesvolle consultants die geselecteerd worden op basis van hun skills die de zijne aanvullen. En zij delen ook zijn waarden. Hans werkt samen met de klant om de problematiek te verkennen en vast te stellen welke vaardigheden nodig zijn om succes te behalen. Hij stimuleert de klant om een veranderteam op te richten en werkt indien nodig met partner consultants in onder aanneming. Klanten krijgen zo het voordeel te kunnen beschikken over een brede expertise zonder de bijkomende overhead zoals die de partners waarmee Hans samenwerkt zijn succesvolle consultants die geselecteerd worden op basis van hun skills die de zijne aanvullen. En zij delen ook zijn waarden. Ans van Belzen is een vaste waarde binnen BMC consultancy. Zij coördineert de projecten met de nodige zorg en nauwkeurigheid.