Ego@Work

Ego@work, matching persoonlijkheid van werknemers met organisatieontwikkeling

Er zijn tal van boeken over ego en hoe ermee om te gaan verschenen, eveneens bestaan er vele publicaties over organisatieontwikkeling. In dit boek beschrijven we de twee perspectieven: het Ik, het individu en het Wij, de organisatie. We hanteren een model waarin de ontwikkeling van Ik en Wij met elkaar verbonden worden.

De kans is groot dat je niet vaak stilstaat bij je ego. Heb je een idee hoe jouw ego op anderen overkomt? Je kunt je bewustzijn inzetten om je ego te ontwikkelen dat is van belang voor leiders. Hoe kun je binnen je organisatie ervoor zorgen dat de ego’s beter op elkaar afgestemd worden?
We beschrijven wat het ego is, hoe het gevormd wordt en hoe je het luide ego verder kunt ontwikkelen naar het kalme ego, dat onbevooroordeeld is en meer verbonden met de wereld. Het ego kan evalueren door op drie aspecten meer bewustzijn te verkrijgen: ego-grootte, ego-permeabiliteit en ego-gevoeligheid. Aan de hand van praktische vragenlijsten en tips kun je leren om een verruimde blik in te nemen en je niet langer te laten leiden door ego-impulsen, maar zelf meer je ego te managen.

In het boek geven we weer hoe de organisatie, het Wij, een ontwikkeling kan doormaken naar een meer performante-fase. Voor de groei van de organisatie is het van belang dat gedeeld eigenaarschap ontstaat, dat er ruimte is voor diversiteit van mensen en meningen en dat die optimaal benut wordt zodat een nieuw sociaal contract kan worden overeengekomen. Cocreatie, zelfleiderschap en een netwerkorganisatie maken er onderdeel van uit. Kijken naar je organisatie vanuit een blik van heelheid en potentie geeft ruimte; je kunt accepteren dat alles steeds in beweging is en van daaruit samen met alle stakeholders kiezen voor de juiste stappen.

Beide ontwikkelingen van Ik en Wij hangen met elkaar samen. De ontwikkeling van het ego heeft effect op de organisatie en vice versa. Om een organisatie succesvol te ontwikkelen of te veranderen is aandacht nodig voor beide aspecten: Ik en Wij. Wij zien dat verandering vaak moeilijk lukt als niet beide aspecten worden betrokken. Het stagneert als de ego’s niet meebewegen en het stagneert eveneens als het groepsproces niet mee-ontwikkelt. Uiteindelijk vallen het Ik en het Wij samen en komen beide tot hun recht: het Ik functioneert ten dienste van het Wij en het Wij vormt een goede omgeving voor de bloei van het Ik.

In het boek zijn citaten verweven van 22 leiders uit Nederland en België. Zij zijn geïnterviewd over ego en hun ervaringen met ego op het werk. In een casus is beschreven hoe de principes uit het boek in de praktijk zijn gebracht bij zorginstelling voor ouderen Viattence.

 

Lees meer